Product Selector
Search Products
Essence-pesticide-formulation-ISO9001

Acetamiprid 20% + Lambda-cyhalothrin 5% WP Model : APHRO 250

  • Description
ԱՖՐՈ 250 (APHRO 250)
Միջատասպան (Insecticide)
Ացետամիպրիդ 20% +լյամբդա ցիալհոտրին 5%
Թրջվող փոշի (ԹՓ)

 

Կոնտակտ-աղիքայինևտրանսլամինարազդեցությամբց օժտվածերկբաղադրիչ  միջատասպան պատրաստուկէ:
Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտըՎնասակար օրգանիզմըԾախսի նորման,
կգ/հա
Կիրառման ժամկետները և եղանակներըՍպասման ժամկետը (օր), (մշակումների
քանակը)
ԾառապտուղներՇերտավոր պտղացեց, վարդենու տերևաոլոր, լվիճներ , թրիպսներ,պտղակեր0,85-1,25Ցողում վեգետացիայի ընթացքում
 
30(2)
 
Խաղողի վազՈղկուզակեր
Տերևաոլորներ
0,75-1,0
 
Պոմիդոր, վարունգ, պղպեղ, լոբի, դդում, սեխ , ձմերուկ և այլնԼվիճներ, թրիպսներ
Տզեր,
0,65-1,020(2)
Կաղամբ, ծաղկակաղամբ, շաղգամ, բողկևայլնԼվիճներ, Ցեցիթիթեռ
 
0,55-0,85
 
20(2)
Ծաղկային ու դեկորատիվ բույսեր(բացգրունտ)Լվիճներ, պտղակեր , սպիտակաթևիկ0,85-1,0-(2)
Ծաղկային ու դեկորատիվ բույսեր(պաշտպ. գրունտ)1,0-1,5
 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԱՍՏԻՃԱՆԸ՝  2րդ(միջին թունունակ, ըստ ԱՀԿ-ի):
 ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆՀԵՂՈՒԿԻՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ: Խորհուրդէտրվումբանվորականհեղուկըպատրաստելօգտագործումիցանմիջապեսառաջ: Սրսկիչի  տարողության  մեջ լցնել անհրաժեշտ ջրի քանակության կեսը, այնուհետև՝ պահանջվող քանակության պատրաստուկը, լավ լուծել, տարան ջրով ողողել երեք անգամ՝ լցնել սրսկիչի տարողության մեջ և ավելացնել մնացած ջրի քանակությունը։ Լուծույթը պատրաստելիս անհրաժեշտ է անընդհատ խառնել:ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԿԱՆՈՆՆԵՐԸ `
Կիրառման ժամանակ  խստորեն պահպանել  անվտանգության կանոնները:
Պահել երեխաների, անտեղյակ անձանց և կենդանիների համար անհասանելի տեղում:
Պատրաստուկով աշխատանքներն իրականացնեիս խուսափելաչքերի, մաշկիևհագուստիհետշփումից: Կրելհամապատասխանանհատականպաշտպա­նությանմիջոցներ (ակնոց,  շնչադիմակ, ռետինե ձեռնոց և ռետինե  երկարաճիթ կոշիկներ): Աշխատանքիավարտիցհետո օճառովլավլվացվել և մաքրել պաշտպանիչ միջոցները:
Չմտնել մշակված տարածք առանց արտահագուստի մինչև ցողվածքի լրիվ չորացումը։
Արգելվում է պատրաստուկի հետ սննդամթերքի և անասնակերի տեղափոխումը:
 Աշխատելիս  չխմել, չուտել, չծխել:
Թույլչտալջրամբարների, ջրաղբյուրների, կոյուղու պատրաստուկով աղտոտումը:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԸ ԳՐԳՌՈՒՄ Է ՄԱՇԿԸ ԵՎ ԱՉՔԵՐԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԸ:
 ԹԱՓՎԱԾ ՊԵՍՏԻՑԻԴԻ ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ:Թափված պեստիցիդի վրա լցնել ավազ կամ հող, այնուհետև այն խնամքով հավաքել և դատարկ տարաների հետ տեղափոխել հատուկ վնասազերծման համար նախատեսված տարածք: Դատարկ տարանները վնա­սա­զերծել ըստ դաշնային, նահանգային կամ տեղական հատուկ ընթացակարգերի: Տարաները անվտանգ եղանակով ոչնչացումից առաջ պետք է լինեն ամբողջությամբ մաքրված (երեք անգամ ջրով ողողման մեթոդով)։ Արգելվում է պատրաստուկից ազատված տարաներն օգտագործել այլ նպատակով:
ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ
Սուր թունավորումների կլինիկական ախտնիշները՝ սրտխառնոց, փսխում, շնչառական դժվարություններ։ Տուժողին թունաբանական կենտրոն տեղափոխելիս կամ շտապ օգնությանը դիմելիս, հնարավորության դեպքում պետք է բժշկին ցույց տալ պատրաստուկի տարան  կամ պիտակը:
Աչքերի մեջ ընկնելու դեպքում՝ աչքը պահել բաց, 15-20 րոպե զգուշորեն և դանդաղ լվանալ մաքուր ջրով: Լիարժեք լվանալու համար կոպերը բարձրացնել մատներով: Առկայության դեպքում հանել կոնտակտային լինզաները, լվանալու առաջին 5 րոպեից հետո և շարունակել լվացումը: Անհապաղ դիմել ակնաբուժին  կամ թունաբանական կենտրոն։
Մաշկին թափվելու դեպքում՝ արագ հանել աղտոտված հագուստը և կոշիկները: Մաշկն առանց շփելու լվանալ օճառով և առատ ջրով՝ առնվազն 15 րոպե:Կուլ տալու դեպքում՝  բերանը ողողել ջրով և եթե տուժողը կարող է կուլ տալ,  խմեցնել  ջուր՝ փոքր կումերով: Փսխում առաջացնել միայն բժշկի խորհրդով: Անգիտակից տուժողի բերանը ոչինչ մի դրեք: Մի թողեք տուժողին առանց հսկողության:Անհապաղ զանգահարեք թունաբանական կենտրոն կամ բժշկին։Շնչելու դեպքում՝ տուժողին տեղափոխել զով տարածը՝ ապահովելով մաքուր օդի մուտքը։ Անհապաղ դիմել բշկին։Խորհուրդներբժշկին՝Հատուկ հակաթույն գոյություն չունի: Բուժումը՝ սիմպտոմատիկ է, գնահատելով հիվանդի վիճակը:ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  և  ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ: Պահելա րևի ուղիղ ճառագայթներից  հեռու, մութ, զով և ավ օդափոխվող վայրում, ամուր փակված տարաներում  նախնական փաթեթավորումով, սննդամթերքից, անասնակերից, դյուրավառ նյութերից ու էլեկտրական սարքավորումներից հեռու: Պահպանել պեստիցիդների տեղափոխության բոլոր կանոնները:
Զտաքաշը -0.1կգ
Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցման N-  1.281
Արտադրվածէ.
Պահպանմանժամկետը՝ 3տարի:
Արտադրող՝NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing 211800, China
Պաշտոնականներկայացուցիչը ՀՀ-ում՝"ԱՐՏԱԳՐՈ "ՍՊԸ www.artagro.am